- Ansatte er slitne på Kalnes

Verst på akuttmottaket: Arbeidspresset er stort nå, spesielt i akuttmottaket hvor det er størst trykk, ifølge foretakstillitvalgt for Sykepleierforbundet, Jane-Ann Lindahl.foto: stina mikalsen

Verst på akuttmottaket: Arbeidspresset er stort nå, spesielt i akuttmottaket hvor det er størst trykk, ifølge foretakstillitvalgt for Sykepleierforbundet, Jane-Ann Lindahl.foto: stina mikalsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Sykepleiere ved Kalnes gir uttrykk for et svært høyt arbeidspress.

DEL

Foretakstillitsvalgt for sykepleierforbundet i Sykehuset Østfold, Jane-Ann Lindahl, bekrefter at de ansatte er slitne.

– Arbeidspresset er stort. I akuttmottaket er trykket aller størst. Her er det en stor pågang av pasienter. Vi har tatt opp alle små og store problemer med sykehusdirektøren, og vi føler at vi blir lyttet til, tatt på alvor og at problemene forsøkes løst så fort som mulig. Det er blant annet satt inn tiltak på akuttmottaket, som vi håper skal gi resultater, sier Lindahl til SA.

Utfordringen, mener hun, er at pasienter ikke raskt nok kommer videre til sengeposter. Derfor hoper det seg opp i akuttmottaket.

– Sengepostene gjør det de kan for å hjelpe. Men akuttmottaket kan ikke si nei til noen pasienter, og de ansatte gjør en stor innsats for å håndtere situasjonen. De ansatte hadde store forventninger til det nye sykehuset, men vi er nødt til å gi det litt tid, kommenterer Lindahl.

«Festrusen» er over

Sykepleierforbundets tillitsvalgte var samlet denne uken, hvor de fikk luftet sine tanker.

Leder for Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik, er litt overrasket over at «festrusen» ga seg så fort.

– Jeg håper inderlig at utfordringene sykehuset på Kalnes har bare er barnesykdommer. Både innbyggere og ansatte har ventet så lenge på det nye sykehuset, og tålt mye fordi de har hatt store forventinger om langt bedre tilstander på Kalnes. Nettopp derfor blir kanskje skuffelsen nå ekstra stor. Etter bare 14 dager i nytt sykehus, kom hverdagen og de ansatte merker allerede slitasjen godt, påpeker Brasetvik.

– Jeg er overrasket over hvor raskt sykehuset ble fylt opp, legger hun til.

Sykepleierne er den største yrkesgruppen i Sykehuset Østfold med 1.500 forbundsmedlemmer.

– Det er åpenbart at alt ikke fungerer som det skal på sykehuset. Ansatte melder blant annet tilbake om stor pågang av pasienter, uoversiktelige arbeidsforhold, IKT-løsninger som ikke fungerer, for få arbeidsstasjoner og færre plasser enn før på poliklinikker, sier Brasetvik.

Sykepleierforbundet mener det er viktig å ta tilbakemeldingene på alvor, og lytte til de mange erfarne fagfolkene som jobber på sykehuset.

– Det tar tid å bo seg til på et nytt sykehus. Jeg håper og tror det vil bli bedre. Selv om det kreves langt mer enn små justeringer på noen områder, sier leder Brasetvik.

– Trangere enn før

Hun er overbevist om at mange av de valgene som er tatt for Kalnes - blant annet om enerom til alle - er bra for pasientene.

– Mange ting er bedre for pasientene på Kalnes. Men sykepleierne opplever en mer trangboddhet enn før og at de må jobbe på en annen måte. Enerom er mer personalkrevende, hevder Brasetvik.

Om den utfordrende arbeidssituasjonen har resultert i sykemeldinger, er for tidlig å si, mener både Jane-Ann Lindahl og Brasetvik.

– Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om det ennå, sier foretakstillitsvalgt Lindahl.

Møtes med forståelse

Sykehusledelsen forstår at ansatte opplever arbeidssituasjonen som krevende.

– Ansatte har stått på i mange måneder allerede. Å forberede et nytt sykehus og selve flytteprosessen har vært krevende. Mange har lagt ned en stor innsats over en lang periode. I tillegg opplever vi nå stor pågang av pasienter og at ikke alle elementer på Kalnes fungerer som det skal. Jeg skjønner at de ansatte synes det er krevende nå, sier Tore Krogstad.

Han er viseadministrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Krogstad understreket i SA tidligere denne uken og gjentar på nytt at problemene og de ansattes frustrasjon tas på høyeste alvor.

– Vi har jevnlige møter, hvor vi blant annet diskuterer tiltak som skal settes inn. Vi diskuterer åpent driftssituasjonen, og det er viktig å ha med både tillitsvalgte og verneombud på dette. Vi prøver sammen å finne tiltak som skal bedre situasjonen, kommenterer han.

Korridorpasienter er en av utfordringene for det nye sykehuset på Kalnes.

– Vi har sett en ørliten lysning på dette området de siste dagene. Men det er for tidlig å si om det vil vedvare. Vi må vente en stund til før vi konkluderer med det, sier Krogstad.

Blant annet har sykehuset opprettet en henvisningstelefon på indremedisin. Hvis fastlegene vurderer å sende pasienter til akuttmottaket, kan de først ringe og diskutere med fagfolk på sykehuset.

Artikkeltags