Kaller gjeldsslettingen en skandale

– Dette er intet mindre enn en skandale, sier selfangernes prosessfullmektig, advokat Per Danielsen. Han mener Odd F. Lindberg har misbrukt en menneskerettighetsdom fra Strasbourg.

– Dette er intet mindre enn en skandale, sier selfangernes prosessfullmektig, advokat Per Danielsen. Han mener Odd F. Lindberg har misbrukt en menneskerettighetsdom fra Strasbourg.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Selfangernes advokat Per Danielsen er rystet over måten Odd F. Lindberg har gått frem på for å få sletten gjeld på 645.000 kroner.

DEL

En gjeldsbyrde som i hovedsak skriver seg fra penger Lindberg ble dømt til å betale nettopp selfangerne – men som han ikke har gjort opp.
Ifølge Danielsen har den tidligere selfangstinspektøren sørget for å villede retten, slik at avgjørelsen om å innvilge tvunget gjeldsordning er fattet på fullstendig feil grunnlag.
– Dette er intet annet enn en skandale, sier den meritterte advokaten.
Nå krever han at Lindberg og hans advokat – John Christian Elden – snarest tar initiativ til å gi domstolen de korrekte opplysningene i saken.
– Jeg forventer at de retter det opp øyeblikkelig. Hvis ikke bør Elden trekke seg fra oppdraget.

Seier eller tap i Strasbourg?

Ifølge Danielsen har Lindberg "skrytt på seg" en menneskerettighetsavgjørelse.
– Lindberg har aldri vunnet frem i Menneskerettighetsdomstolen (EMD), det er det Bladet Tromsø som har gjort. Lindberg har tvert imot tapt sin sak i EMD, sier han.
I argumentasjonen for å få innvilget tvunget gjeldsordning, har Lindberg fremholdt at injuriesaken han ble dømt i i 1990 i dag må anses å være rettsstridig.
Han har vist til en avgjørelse fra Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen fra 1999, hvor det ble konkludert med at hensynet til ytringsfrihet må veie tyngre enn hensynet til å beskytte selfangernes ære og omdømme.

– To forskjellige ting

– Lindbergs frekkhet kjenner tydeligvis ingen grenser. Det var Bladet Tromsø som vant frem i denne saken – og ikke han. De vant fordi de hadde sitert fra Lindbergs mye omtalte rapport som selfangstinspektør, forteller Per Danielsen.
Ifølge advokaten handler avgjørelsen om mediers rett til å gjengi og sitere fra offentlige dokumenter – og ikke om en persons injurierende uttalelser.
– Dette er to vidt forskjellige ting, og her har åpenbart retten fattet sin avgjørelse på feilaktig grunnlag.
– Men burde ikke lagmannsretten oppdaget dette selv?
– Dommerne må til enhver tid forholde seg til den dokumentasjon som blir lagt frem i retten. Etter tvistemålsloven har man som part full opplysningsplikt. Dermed påhviler det Lindberg og hans advokat det fulle ansvar å legge frem korrekt dokumentasjon. Det har de ikke gjort, sier Danielsen.

– Meget alvorlig

– Hvor alvorlig er det?
– Det er meget alvorlig. Jeg forventer Lindberg og Elden umiddelbart tar initiativet til å gi retten korrekt informasjon, slik at de får behandlet saken på nytt og i riktig lys.
Som omtalt i onsdagens FB, har lagmannsretten nå innvilget den tidligere selfangstinspektøren tvunget gjeldsordning. Noe som i realiteten betyr at han slipper å betale ned én eneste krone av det han skylder.
Etter dommen i 1990 flyttet Lindberg til Sverige og bodde der i en årrekke.
Selfangerne ba svenske skattemyndigheter ta over tvangsinnkrevingen av pengene fra injuriedommen. Det motsatte Lindberg seg, men han tapte saken i samtlige tre rettsrunder i Sverige.
– Deretter brakte han saken inn for menneskerettighetsdomstolen, men i 2004 tapte han også der. Det er denne EMD-avgjørelsen Lindberg skulle ha vist til, sier en indignert Per Danielsen.

Artikkeltags