40 år på samme arbeidsplass

Kai Kinn er rolig, snill og hjelpsom – og ikke den som først tar ordet, eller har mange ord. - Hans kjærlighetsspråk er tjeneste, sier kona Irén.