Ligger ikke på latsiden

Han er pensjonist, men sitter lite stille. – Jeg er nok med i mer enn det jeg strengt tatt har tid til, smiler Rolf Johan Magnussen, som har sagt ja til et intervju i anledning 70-årsdagen, som er mandag 13. januar.