Bygger nytt korttidssenter i Borge, river dagens bygg

Skal erstattes av nybygg: Fredrikstad får et nytt korttidssenter i Borge, Nye Fredrikstad helsesenter, med 144 plasser mot dagens 87. (Arkivfoto: Øivind Lågbu)

Skal erstattes av nybygg: Fredrikstad får et nytt korttidssenter i Borge, Nye Fredrikstad helsesenter, med 144 plasser mot dagens 87. (Arkivfoto: Øivind Lågbu)

Artikkelen er over 3 år gammel

Fredrikstad skal få nytt korttidssenter. Dagens bygninger, det tidligere Borge sykehjem, skal rives, men først når det nye står ferdig. Det nye hjemmet får 144 plasser mot dagens 87. Det blir også flere plasser på sykehjemmet i Onsøy, opplyser ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

DEL

Det nye korttidssenteret i Borge får arbeidsnavn Nye Fredrikstad helsesenter. Det er usikkert når det blir ferdig, men det skjer tidligst i 2021. Det er plass til et nytt bygg ved siden av dagens korttidssenter på tomten i Borge. 

Ordfører Jon-Ivar Nygård sier til FB at det er behov for et nytt korttidssenter.

Dagens senter i Borge har 83 rom og 87 plasser, fordelt på tre avdelinger.

Sykehjem fra 1975

Dagens bygninger er lite egnet for rehabilitering, det er store ombyggingsbehov, og han er enig med kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold i at det rette nå er å bygge et nytt senter samme sted. 

Det tidligere Borge sykehjem er fra 1975, og er opprustet senere, blant annet med statlige penger under finanskrisen. 

Kommunalsjef Grønvold opplyser at godt over 1.000 innbyggere får årlig behandling ved korttidssenteret i Borge.

– En god og hensiktsmessig bygningsmasse er en viktig forutsetning for å kunne gi tjenester av høy kvalitet, skriver rådmannen i sin begrunnelse for å prioritere senteret i Borge.

Nye tilskuddsregler gjør at Fredrikstad må skynde seg

Allerede neste torsdag skal formannskapet ta stilling til utbyggingsplanene, som vil gi Fredrikstad-innbyggerne flere sykehjemsplasser. Som FB har fortalt kommer det nye statlige tilskuddsregler til sykehjem. De betyr kort fortalt at det blir langt dyrere for kommunene å rehabilitere sykehjem.

Endringene skal skje gradvis, med full effekt fra 2021, og derfor gjelder det å komme i gang med rehabilitering og utbygging av sykehjem så raskt som mulig, for å få et høyt tilskudd fra Husbanken.

Staten vil dekke en stor del av investeringene. Her dreier det seg om flere hundre millioner kroner per sykehjemsbygg.

Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold opplyser at det er satt et usikkert investeringsanslag på 576 millioner for nybygget i Borge. Husbankens investeringstilskudd vil utgjøre opp til 249 millioner.

Hun opplyste i formannskapsmøtet i september at hun ville komme tilbake med et forslag til fornyelse av sykehjem, etter en ny vurdering av bygningsmassen. Forslaget kommer på bordet nå.

Nytt sykehjem i Onsøy får 120 plasser

Den andre store nyheten er økningen av antall plasser på den nye Onsøyheimen. Bystyret har tidligere gått inn for å bygge et hjem med 96 plasser. Men Asas arkitekter, som la frem sitt forslag i 2016, etter en vurdering av tomten, mente at det var mulig å legge på en ekstra, tredje etasje på vestre/øvre fløy, slik at totalt antall plasser kunne bli 120.

Nå går ordfører Jon-Ivar Nygård inn for å bygge et nytt sykehjem i Onsøy med opptil 120 plasser, samme antall som arkitektfirmaet mente det var mulig å få til. Hvis politikerne sier ja, som det er all grunn til å anta, vil rådmannen gjøre ferdig en søknad om tilskudd innen 15. desember i år. Det nye sykehjemmet i Onsøy skal være i drift i 2021.

Ordfører Jon-Ivar Nygård sier til FB at bystyret senere vil ta stilling til en plan for fornyelse av sykehjem. Flere sykehjem trenger rehabilitering, ikke minst Smedbakken som lenge har stått på fornyelseslisten.

Men Onsøyheimen og Fredrikstad korttidssenter (Borge sykehjem) blir prioritert i denne omgang.

Bystyreflertallet har i den vedtatte handlingsplanen gått inn for å øke antall sykehjemsplasser i Fredrikstad fra 576 til 621 fra 2021.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken