Svært dårlige grunnforhold og dyrt å bygge i by: Derfor ruller milliardene for jernbanen i Østfold

For strekningen mellom Seut og Sarpsborg økte prisanslaget fra 8 til 29 milliarder. 4,8 milliarder til Haug-Seut er altfor lavt. Bedre blir det ikke av at både Follobanen og jernbanen gjennom Moss ser ut til å bli flere milliarder dyrere.