Jernbaneutbyggingen på Østlandet blir forsinket. Det bekrefter Jernbanedirektoratet overfor VG. Jernbanedirektoratet kommer ikke med noe årstall for når sporet skal være ferdig mellom Haug i Råde og Sarpsborg.

– Vi er veldig skuffet over at tidsplanen nå er skjøvet helt ut i det blå, sier ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg, Jon-Ivar Nygård og Sindre Martinsen-Evje, i en pressemelding.

– Tidligere har vi forholdt oss til den fremdriften som Stortinget har satt. Nå må innbyggere og næringsliv nok en gang leve med stor usikkerhet, og det er svært krevende, legger de til.

Endrer ikke handlingsplanen

Fredrikstad, Tønsberg og Hamar ble i 2017 forespeilet at det nye jernbanesporet skulle være klart i 2024.

Da nyheten om at Bane NOR ville utsette utbyggingen til Fredrikstad og Sarpsborg med tre år kom tidlig i våres fikk det sterke reaksjoner. Ordfører Jon-Ivar Nygård sa da at en eventuell forsinkelse vil være svært uheldig for Fredrikstad.

I høringsrunden gikk både Nygård og Martinsen-Evje, hardt ut, og mente det ville være løftebrudd å utsette utbyggingen. Nå har Jernbanedirektoratet tatt sin avgjørelse, og etter høringsrunden er det ikke gjort særlige endringer i forslaget.

– Vi forventet at Jernbanedirektoratet ville lytte til innspillet vårt om at strekningen gjennom byene måtte prioriteres, hvis det viser seg at det ikke er mulig å holde den vedtatte fremdriftenfremdriften for utbygging av dobbeltsporet. Nå må vi erkjenne at dette ikke er tatt til følge, og at konsekvensene for byutviklingen kan bli store, sier Nygård og Martinsen-Evje.

 

Rammer byutviklingen

Jon-Ivar Nygård har tidligere uttalt at en utsettelse i byggingen av den nye jernbanen også vil få følger for andre utbyggingsprosjekter i Fredrikstad. Han har blant annet nevnt at det vil kunne gi forsinkelser i byggingen av ny FV 109 og ny bru over Glomma. Nå sier han at konsekvensene kan bli store.

– Vi utvikler byene våre med utgangspunkt i nye stasjonsområder og en moderne jernbane. Planleggingen av både dobbeltspor, nye veiløsninger og sentrumsområdene har kommet langt. Det er dramatisk at dobbeltsporet nå er uavklart, og ringvirkningene gjør situasjonen kritisk.

Jernbanen står klar etter 2024

I sitt handlingsprogram for 2018–2029 står det at i 2018 starter anleggsarbeidene på Intercity-strekningen gjennom Moss, og at Moss stasjon skal stå ferdig i 2024. Senere står Råde, Fredrikstad og Sarpsborg for tur.

Det legges opp til å starte bygging av dobbeltspor på en delstrekning sør for Haug og gjennom Fredrikstad og Sarpsborg i første seksårsperiode. Dette sporet skal stå klart i andre seksårsperiode – altså etter 2024. Det står ikke hvor utbyggingen skal starte.

Entreprenørene tilbakeviser overbelastning

Et av de sterkeste argumentene til Bane Nor og Jernbanedirektoratet for å utsette utbyggingen var hensynet til entreprenørene. De mente mange dyre prosjekter på en gang ikke vil være mulig å håndtere, og at prosjektene ville bli for dyre.

Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund skrev i et innlegg i Aftenposten at presset på entreprenørene ville gi lavere kvalitet på det de leverte.

– Hvis mange store anlegg skal bygges samtidig, vil kapasiteten hos norske entreprenører og rådgivere bli presset. Dette betyr økt risiko for høyere markedspriser og redusert leveransekvalitet, skrev han.

I Aftenposten 18. juni går imidlertid entreprenørbransjen og NHO ut og sier at de aldri ble spurt om muligheten for å gjennomføre utbyggingen, eller om kostnaden av den.

Bransjen har derimot skrevet et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og bane Nor der de hevder at den er helt i stand til å bygge ut både Indre InterCity og ytre, strekningene til Lillehammer, Skien og Halden, slik det tidligere er planlagt, med åpning i henholdsvis 2024 og noe etter 2030. Brevet er signert viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) og Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen (EBA).

– Utsettelser er uheldig, ulønnsomme og skaper uforutsigbarhet. Næringen gis ikke mulighet for langsiktig planlegging og disponering av ressurser, sier Jon Sandnes i BNL.