Legger ikke bort tunnelen under Bratliparken: Samtlige i bystyret vil ha stasjon i byen-nei til utredning av rett linje

Samtlige bystyrepolitikere vil ha ny jernbanestasjon på Grønli. Et enstemmig bystyre sier også nei til å utrede nye hovedtraséløsninger i Østfold. For ny riksvei 110 gjennom sentrum er tunnelen under Bratliparken med videre.