Målet om 300 underskrifter ble nådd på to dager – nå venter initiativtagerne spent på hva rådmannen sier i bystyret

Det var satt av to måneder til å samle inn 300 underskrifter for å få konsesjonsutlysningen av BPA opp på nytt i bystyret, men etter bare to dager hadde initiativtagerne det de trengte.