Forsvarshelt Jan Ivar Hoff er død

Fredrikstad-mannen Jan Ivar Hoff mottok i 2018 Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i Sør-Sudan, der han blant annet reddet 550 sivile ut av en kirke.