Prisanslag fra Haug i Råde til Sarpsborg økte fra 12 til over 20 milliarder: Aktuelt å bygge jernbane Seut-Rolvsøy først

Svært dårlige grunnforhold gjør at priskalkylen for dobbeltspor Råde-Sarpsborg blir åtte milliarder høyere. Trasérekkefølgen kan bli endret, slik at Seut-Rolvsøy og Sarpsborg-Hafslund tas først. Siv H. Jacobsen sier ikke nei.

Artikkeltags