Høy andel ledige innvandrere i Fredrikstad

Av

Det er en klart større andel arbeidsledige innvandrere i Fredrikstad enn det vi ser ellers i landet, viser ny statistikk.