En rekke betente og konfliktfylte saker de siste månedene har vist at dette er et stridstema – se eksempler nederst i artikkelen.

Et enstemmig kontrollutvalg besluttet onsdag å bestille opp mot 600 arbeidstimer i en gjennomgang av hvordan kommunen gjør dokumenter, eposter og annet tilgjengelig for innbyggerne, og om folk faktisk får innsyn i dem. Det blir den største enkeltundersøkelsen som gjøres i år, og rapporten skal være klar til høsten.

Et vesentlig spørsmål var om kommunerevisjonen bare skal se på hvordan kommunen behandler konkrete begjæringer om innsyn og om man da følger offentlighetsloven, eller om man skal se på om dokumenter føres i journalen hvor folk kan finne dem.

- Går rett inn i varslersakene

Det siste vil kreve en langt dyrere og mer krevende undersøkelse, men et enstemmig utvalg støttet dette.

– Korrekt journalføring og klassifisering (vurdering av offentlighet eller unntak, red. anm.) er en viktig forutsetning for hvordan kommunen praktiserer offentlighet, påpeker revisjonen.

– En bred tilnærming går rett inn i problemstillinger i blant annet i varslersakene, sa Terje Moland Pedersen (Ap).

Flere varslere har i langt tid hevdet at de er blitt «møtt av en stålvegg» når de har bedt om innsyn. I forrige uke fikk bystyret en rapport som viste at en rekke vesentlige dokumenter i den såkalte Skatt Øst-saken ikke var journalført. Dermed vet ikke folk at de eksisterer. Både revisjon, rådmann og flere politikere så svært alvorlig på funnene i rapporten.

Revisjonen kunne ikke si at den manglende journalføringen var bevisst, men mente samtidig at det sett utenfra kunne fremstå som om arkiveringen var «selektiv».

Må velge bort noe

– Saken viste problemer knyttet til journalføringen, men også i forhold til påstander om muligheter til å få innsyn, sa Moland Pedersen.

Både han og utvalgsleder Ingrid Willoch (H) mente det var en vanskelig avveining, fordi en så stor oppgave betyr at andre undersøkelser må settes på vent. Likevel er den så viktig at den bør gjøres bredt, mente de.

– At folk føler de har en sikker og trygg adgang til å etterprøve saker er viktig, sa Willoch. Samtidig har hun fått varslinger om en rekke saker de ennå ikke kjenner omfanget av.

Marit Haabeth (Ap) ville også ha grundige undersøkelser:

– Vi kan også se at med en bred tilnærming, så kan vi avverge noen saker, sa hun.

Konfliktfylt

I en rekke kontroversielle saker i kommunen har nettopp påstander om manglende innsyn vært et tema.

Ett eksempel er altså varslerne i Skatt Øst-saken, som nevnt ovenfor.

I saken hvor en vikar har fremmet anklager om sex og rus på jobb, manglet flere dokumenter. Det fantes ikke spor av flere av anklagene kvinnen har fremmet, i kommunens saksbehandlingssystem. FB måtte spørre en rekke ganger før det ble bekreftet at det fantes dokumenter som ikke var registrert, eller journalført, som det heter. Fortsatt mangler noe, ifølge dokumentlisten avisen har mottatt fra kommunen.

Godt kjent er også fjorårets strid om dialogen mellom kommunen og Sleipner vedrørende utbygging på Gressvik, hvor innbyggere krevde innsyn, mens kommunen opplyste at det ikke fantes noe å gi innsyn i. Senere ble det fremlagt en rekke eposter som ikke var registrert.