Ingen flere sykehjemsplasser før 2017

Nærmer seg innflytting: Om få måneder vil byens nye sykehjem på Østsiden stå ferdig. Men det blir ingen netto økning i antallet sykehjemsplasser i Fredrikstad før i 2017, når Onsøyheimen er rehabilitert. Foto: Rolf B. gundersen

Nærmer seg innflytting: Om få måneder vil byens nye sykehjem på Østsiden stå ferdig. Men det blir ingen netto økning i antallet sykehjemsplasser i Fredrikstad før i 2017, når Onsøyheimen er rehabilitert. Foto: Rolf B. gundersen Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Østsiden sykehjem med 64 plasser skal være klart til våren. Men da starter også utflytting av beboere fra Onsøyheimen og overføring mellom sykehjem.

DEL

Dermed blir det ingen netto tilvekst av sykehjemsplasser i Fredrikstad de første årene. Frøydis Wroldsen (Ap), leder i helse- og velferdsutvalget, sier til FB at det ikke er noen vei utenom.

Plasser for demente

– Dette er en utbyggingsplan som er tilpasset Fredrikstads økonomi. Jeg var først litt skuffet over forslaget. Vi skulle gjerne ha hatt flere plasser tilgjengelig frem til 2017, men jeg innser at det ikke lar seg gjøre. Gjennom å ruste opp både Onsøyheimen og Smedbakken vil vi få en kapasitet å være stolt av. Vi blir bedre rustet enn de fleste kommuner, sier hun.

Wroldsen opplyser at de 64 plassene på Østsiden skal settes av til demente. Helse- og velferdsutvalget har allerede fattet sitt vedtak. Den økende levealderen fører til et voksende omsorgsbehov for demente.

– Vi trenger flere langtidsavdelinger, sier Wroldsen.

Kabal for flytting

Dermed må det legges en kabal mellom sykehjemmene, både for beboere og ansatte, før Østsiden tas i bruk til våren. Den skal baseres på at de ansatte følger brukerne. Politikerne i helse- og velferdsutvalget vil få et mer detaljert forslag for flyttingen på bordet.

– Først når dette er klart vet vi hvordan endringene skal foregå i praksis, sier hun.

Rådmann Ole Petter Finess har i sitt budsjettforslag foreslått å starte utbyggingen av fase to for Østsiden sykehjem, med 32 plasser, i 2016. Utbyggingen kan være ferdig i 2018.

Full rehabilitering

For få år siden ble Onsøyheimen rustet opp, etter en lengre diskusjon om hvor stort omfanget skulle være. Det daværende borgerlige flertallet gikk da for en mindre ombygging. Nå står en større rehabilitering for tur. Wroldsen sier at dagens standard ikke er egnet for å møte fremtidens krav. Rådmannen har satt av 55 millioner til arbeidet i 2015 og 2016.

Les også: – Vi har lav sykehjemsdekning

– Dagens lokaler ved Onsøyheimen er ikke tilfredsstillende. Vi trenger en større opprusting, fastslår Wroldsen.
I 2017 starter rehabiliteringen av Smedbakken med 27 plasser, anslått til 62 millioner.

Høyre er positiv

Knut Thomas Hareide-Larsen (H), medlem av helse- og velferdsutvalget, sier til FB at den foreslåtte løsningen virker fornuftig. Han kan ikke love at partiet vil støtte alle forslagene fra rådmannen. Han avventer behandlingen i Høyres gruppe.

– Min umiddelbare reaksjon er at det er riktig å ruste opp både Onsøyheimen og Smedbakken. Så får vi se om det er mulig å finansiere utbyggingen etter tidsplanen som rådmannen foreslår. Høyre er generelt forsiktig med å anbefale større investeringer med dagens økonomi. Vi er nødt til å ta oss av eldre bygg, og rehabiliteringene er gode formål, sier han.

Rådmann Ole Petter Finess har satt av 44 millioner kr til drift av Østsiden sykehjem neste år. Like mye kommer i fratrekk for Onsøyheimen. Gjennom å ta rehabiliteringen gradvis, slipper Fredrikstad kraftige hopp i driftsutgiftene.
Først i 2017, når Onsøyheimen er tatt i bruk, kommer en større utgiftsøkning for drift av sykehjem, på 26, 5 millioner.
østsiden

Artikkeltags