Skal markedsføre historisk bygg i vår – anslår potensial for 50 studentboliger: Snart nytt liv i Infanterikasernen?

Siden Fredrikstad Internasjonale skole flyttet ut i 2015, har det bare vært sporadisk aktivitet i Infanterikasernen på torvet i Gamlebyen. I vår skal eieren Forsvarsbygg markedsføre det historiske bygget for potensielle utviklere.