Flere brygger i dette området kan bli fjernet

I løpet av en tidsperiode fra 1966 til 2003 har det poppet opp fem brygger i Hansemakerkilen i Skjeberg, nå må trolig alle fem rives.