Klage fra nabo er avvist – her ble det ja til ny hytte på Hvaler

Politikerne på Hvaler sier enstemmig ja til rivning av denne hytta og oppføring av en ny og større hytte på samme sted.