Hytteeier på Hvaler fikk sjokk: Entreprenør har boret og sprengt fjell på feil tomt

En hytteeier på Hvaler fikk sjokk da han for en uke siden dukket opp på sommerstedet sitt. Forberedelsene til å sprenge deler av hyttetomta i lufta var godt i gang, og den første dynamittsalven var allerede brent av.