Gang- og sykkelvei til Hvaler ferdig neste år - kommunen slipper billig unna regningen

Arbeidet med ny gang - og sykkelsti langs sjøen fra Kjøkøy til Vesterøy er i full gang. Allerede neste år skal arbeidet være ferdig, men neppe tidsnok til feriestart.