Vil lage 45 attraktive båtplasser i Utgårdskilen - blankt avslag fra kommunen

Hvaler kommune gir avslag på bygging av 45 nye båtplasser for småbåtflåten i Utgårdskilen. Både blant hytteeiere og fastboende er det rift om båtplasser.