Her har politikerne blitt enige om en helt spesiell løsning

I Utgårdskilen har politikerne blitt enige om en helt spesiell løsning: Dispensasjon for nytt bryggeanlegg for småbåtflåten – men kun med fem års varighet.