Setter punktum for strid på øya - politikerne godkjenner 200 meter vei

Politikerne har valgt å sette punktum for strid om en veistump på et par hundre meter på Søndre Sandøy. Et knapt flertall av politikerne godtar veien som allerede er bygget.