Hytteeier får nei i bryggesak – kommunen tilbyr miniløsning

En hytteeier på Granholmen ved Papper vil ha mye større brygge og mener at et avslag vil være forskjellsbehandling. Nå velger politikerne på Hvaler å komme hytteeieren litt i møte.