Ulykke med skolebussen får etterspill på Hvaler: – Det kommer bekymringsmeldinger om høy fart

Ulykken med skolebussen ved Åsebu i februar får et etterspill i Hvaler kommunestyre. Nå blir det satt fokus på fart, kjøreplaner, sikkerhetsbelter og varslingsrutiner.