150 mistenkelige byggesaker på Hvaler: - Det går mest på hytter og brygger

Hvaler kommune har 150 saker liggende for oppfølging av mulige ulovlige byggearbeider. Kommunens saksbehandlere har foreløpig ikke rukket å gripe fatt i mer enn 18 av disse sakene.