Hvaler kommune er i pengeknipe – varsler kamp om sykehjem på anbud

På anbud:  Nå er det snakk om å sette ut  driften av Dypedalsåsen sykehjem på anbud  eller å konkurranseutsette sykehjemsdriften, som det også kalles.

På anbud: Nå er det snakk om å sette ut driften av Dypedalsåsen sykehjem på anbud eller å konkurranseutsette sykehjemsdriften, som det også kalles. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mona Vauger varsler at Hvaler Arbeiderparti vil kjempe mot at driften ved Dypedalsåsen sykehjem skal settes ut på anbud.

DEL

Ordfører Eivind N Borge har bekreftet at det snart kommer en sak i kommunestyret om konkurranseutsetting av driften ved Dypedalsåsen sykehjem.

– Konkurranseutsetting er det samme som å sette ut sykehjemsdriften på anbud. Arbeiderpartiet vil kjempe mot at Hvaler skal gå i gang med en slik prosess, sier Mona Vauger. 

Sliter med høyt sykefravær

Kommunestyrebehandlingen vil trolig bety at Hvaler må avklare om kommunen skal gå videre med privat drift. 

– Hvis Høyre og Frp ønsker det, vil det bli flertall for anbud. Arbeiderpartiets tanke er at vi vil ha ansatte som trives, og at vi vil satse på å få ned sykefraværet, sier Mona Vauger. 

Nettopp høyt sykefravær skal ha blitt et blylodd i kommuneøkonomien på Hvaler.

Rådmannen sier at det er stor manko på penger, og ber politikerne om å vurdere høyere eiendomsskatt. Ordfører Borge svarer med at det koster for mye å drive kommunen og at det er nødvendig å ta noen tøffe grep.

– Privatisering av sykehjemmet er ikke løsningen 

Kommuneledelsen og noen av politikerne har så langt vært på studietur for å besøke Norlandia for å se på deres sykehjemsdrift i Moss, noe som har skapt sterke reaksjoner internt i Hvaler kommune.

– Løsningen ligger ikke i å privatisere sykehjemmet. Hvaler kommune har et veldig høyt sykefravær. Vi tror derfor på helt andre løsninger, sier Mona Vauger.

Hvilke løsninger vil Ap vurdere for å rette opp den vanskelige situasjonen?

– Vi vil se på ledelse, og vi vil se på om det er andre måter å organisere på. Hvaler kommune har også satset mye på Smart Energy. Det er bra, men nå må vi tenke på pengebruken. Spørsmålet er hva vi får igjen i kroner og øre for dette løftet.

Hvordan mener du det skal være mulig å få ned sykefraværet?

 – Vi i Arbeiderpartiet tror det er høyt press og underbemanning på sykehjemmet. Det trengs flere ansatte. For liten bemanning sliter på de ansatte, slik at de blir syke. Til slutt trengs det vikar for vikaren. Andre kommuner har bemannet bedre, og det gir mindre sykefravær innen helse og omsorg.

Går ikke med på høyere e-skatt

Mona Vauger mener  det ikke er noen grunn til å gå noen ny runde med sammenslåing med Fredrikstad for å løse problemene, noe Høyres Kim- Erik Ballovarre har tatt til orde for.

Mona Vauger mener det ikke er noen grunn til å gå noen ny runde med sammenslåing med Fredrikstad for å løse problemene, noe Høyres Kim- Erik Ballovarre har tatt til orde for.

 

Mona Vauger sier at Arbeiderpartiet står fast på at eiendomsskatten ikke skal økes. Dermed er klart at det er stort flertall for å beholde eiendomsskatten på nåværende nivå med to promille. Hun ser heller ingen grunn til å gå i gang med en ny storkommunedebatt, slik Høyres Kim- Erik Ballovarre mener trengs.

- Kommunestyret har konkludert med at Hvaler skal være egen kommune, sier Vauger til FB.

– Varaordfører Ballovarre mener at Ap og de andre partiene som var imot kommunesammenslutning har et stort ansvar for å finne løsninger på økonomiproblemene. Hva sier du til det?

– Det er Høyre og Fremskrittspartiet som styrer Hvaler. De har fått vedtatt sine budsjetter i alle år med unntak av 2012 hvor Høyre og Arbeiderpartiet fikk flertall for sin løsning. Det betyr at det er Frp og Høyre som har styrt pengebruken i Hvaler kommune. Nå må de ta ansvaret for situasjonen kommunen har kommet i.   

– Ap vil ha en dyr skoleløsning med tre skoler, dere sier nei til økt eiendomsskatt og dere vil ivareta de ansatte. Hvordan kan dette være mulig i en kommune med dårlig økonomi?

– Det er et godt spørsmål, og vi jobber for å finne løsninger for å gjennomføre det vi tror er best. Nå skal administrasjonen gå gjennom hele skolesituasjonen på Hvaler en gang til. Det er spennende å se hva som kommer ut av dette. Et medlemsmøte i Arbeiderpartiet har tidligere vedtatt at vi skal holde på løsningen med tre skoler. Men hvis det blir en ny skoledebatt, må vi ha et nytt medlemsmøte for å behandle saken på nytt, sier Vauger.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken