Varsler erstatningskrav på Herføl – mener at båtplasser blir ødelagt

Eierne av «Gamlebrygga» på Herføl mener at Hvalerfergen virvler opp så mye lere og bunnsedimenter at båtplassene deres blir ødelagt.