Hyttemarkedet på Hvaler: Den minste fritidsboligen koster nesten fem millioner kroner

Hytta fra 1952 er på 40 kvadratmeter, har ikke vann og avløp og heller ikke kjørevei helt frem. Tomta trekker prisen opp til nesten fem millioner kroner.