33 barn reiser på leir på Tjeldholmen

Takket være tilskuddet fra Sparebank 1 ble det sommerleir for barn på Tjellholmen leirsted. Leirsjef Markus Engen melder om 33 påmeldte.