Planlegger å utvide Botnekilen småbåthavn: – Vil øke fra 80 til 140 plasser

Petter Høkeli planlegger utvidelse av kapasiteten i Botnekilen småbåthavn på Kirkøy.