Varslingssak på Hvaler: Elisabeth (65) oppgitt over mangel på informasjon

Elisabeth Håbu (65) vet ingenting om hva som skjer i varslingssaken hennes eller hvem som behandler den. Hun får ingen svar på hva som skjer i saken. Rådmannen legger mest vekt på å behandle saken ordentlig.