Hvaler kommune leverte 18 millioner kroner i overskudd i fjor

Overskudd i Hvaler kommune: Rådmann Dag W. Eriksen berømmer de ansatte i kommunen for flott innsats med å rette opp kommunens økonomi i fjoråret.

Overskudd i Hvaler kommune: Rådmann Dag W. Eriksen berømmer de ansatte i kommunen for flott innsats med å rette opp kommunens økonomi i fjoråret. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Merinntekter og innstramminger sørget for å gi Hvaler kommune et netto driftsresultat på 18 millioner kroner i overskudd for fjor.

DEL

Rådmann Dag W. Eriksen er godt fornød med resultatet. Han roser de ansatte i kommunen for innsatsen. Da halve 2017 var tilbakelagt viste tertialrapporten at kommunen lå an til et underskudd på driften, men et økt kostnadsfokus i siste halvår slo godt ut i regnskapene for øy-kommunen.

– Det er gjort en formidabel jobb på mange områder for å rette opp den skjeve starten, sier rådmannen.

Underskudd i 2016

Samlet leverte seksjonene et overskudd på driften på 3,5 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2016 var et underskudd på 2,2 millioner kroner.

I 2016 fikk kommunen et negativt driftsresultat på minus 2,6 millioner kroner.

Merinntekt på skatt

Rådmannen påpeker at også andre store inntekter på slutten av året har medvirket til de positive regnskapstallene for 2017. Det ble blant annet en merinntekt på skatt på 5,2 millioner kroner mer en budsjettert og 13,8 millioner kroner mer enn i 2016.

Det er særlig to sektorer som har bidratt til overskuddet.

– Oppvekstsektoren vår viser en veldig god holdning. De jobber godt sammen. Også helse og velferd tok seg kraftig sammen. Her lå de an til et merforbruk, men dette ble ungått, berømmer rådmannen.

Innsparingene fortsetter i 2018

Selv om det er positive tall for fjoråret heller rådmann Eriksen litt malurt i begeret. Kommunen må belage seg på et nytt år med ytterligere behov for innsparinger.

– I 2018 vil vi i tråd med regjerningens signaler og statsbudsjettet få mindre i skatt- og rammetilskudd fra staten. Noen mindre kommunen fikk denne smellen allerede i 2017, mens vi får smellen dette året. Og Hvalers demografiske utvikling viser at vi blir stadig eldre. Dette vil gi kommunen økte utgifter i årene som kommer, sier rådmanne Dag W. Eriksen

Artikkeltags