En lang kortesje biler fulgte hvalen fra kaianlegget og til bestemmelsesstedet ytterst på Øra. Der ble den plassert på en «seng» av bark, kvist og jord - i påvente av å bli partert.
Samarbeidsprosjektet rundt den 28 tonn tunge hvalen inkluderte både kommunens egne folk og Endre Hoffeker - som selv skal stå for parteringen av dyret fordi han skal ta vare på skjelettet.
Til stede under flyttesjauen var også hvalfanger Bjarne Liverød fra Hvalfangermuseet i Sandefjord, samt innehaveren av landets største private samling av hvalfangereffekter - Henrik Kulm.
Liverød anbefalte Hoffeker å legge skjelettet i sjøen, slik at krabber og snegler kunne begynne prosessen med å spise det rent.
– Deretter må det legges i ferskvann. Oljen må ut. På museet har vi et skjelett som er 80-90 år gammel, og det dryppe olje av det fremdeles, informerte hvalfangeren.