– Ifølge barnvernloven er det situasjonen som gjelder nå som skal legges til grunn, men barnevernet har allikevel tatt det siste barnet basert på gamle dokumenter og undersøkelser. Sist hun ble undersøkt var i 2004, og jeg synes det er skremmende at barnevernet legger seks år gamle undersøkelser til grunn, sier Dalgaard Berntzen.

– Hun skulle riktignok blitt vurdert av en barne- og ungdomspsykiater i 2007, men grunnet sykdom meldte hun forfall. Jeg forsøkte tre-fire ganger å skaffe henne en ny time, men det ble aldri noe av, tilføyer advokaten.

Les også: Mener moren mangler evnen til å yte tilstrekkelig omsorg

Les også: Her tar barnevernet en nyfødt baby

Fordi barnevernet vant frem med sitt syn i fylkesnemnda, må barnevernet innen seks uker fremme sak om omsorgsovertakelse. Da vil Dahlgaard Berntzen kreve nye utredninger av 29-åringen.
 

– Er mer voksen

Dahlgaard Berntzen mener at fredrikstadkvinnen har endret seg mye siden hun ble fratatt sitt første barn i 2003.
– Hun har modnet og blitt mer voksen og reflektert. Hun er normalt intelligent, og jeg mener hun har de egenskapene som skal til for å bli en god mor. Hun er følsom, utrolig snill og har et godt håndlag med barn, sier Dalgaard Berntzen.


Hun reagerer kraftig på at barnevernet tok det nyfødte barnet fra fredrikstadkvinnen.
– Barnevernet har behandlet henne rått og brutalt. De tok barnet bort fra en ammende mor, sier advokaten.

Les også: Mener moren mangler evnen til å yte tilstrekkelig omsorg

Les også: Her tar barnevernet en nyfødt baby