Hvem er Den nordiske motstandsbevegelsen?

– Den nordiske motstandsbevegelsen er en høyreekstrem organisasjon som ønsker å skape en nasjonalsosialistisk republikk av de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark Finland og Island. Sentralt i denne verdensanskuelsen står myten om den «jødiske verdenskonspirasjonen», og store deler av bevegelsens propaganda handler om jøders påstått skadelige innflytelse på samfunnet. Ifølge NRK, som har kartlagt organisasjonen, står blant annet organisasjonen for at Adolf Hitler var en stor politiker, at holocaust er en løgn og at homoseksualitet på offentlig sted og homoekteskap skal forbys.

Hva ønsker organisasjonen å oppnå?

Ifølge organisasjonens egen hjemmeside, Frihetskamp.net, fører organisasjonen frem sitt budskap gjennom det de kaller folkeopplysning, tradisjonell gateaktivisme, torgmøter, demonstrasjoner og mer utradisjonelle aksjoner. Organisasjonen ønsker å stanse all masseinnvandring og ta tilbake makten fra det de mener er den globale sionistiske eliten som økonomisk og militært har okkupert store deler av verden. Det siste året har aktiviteten fra organisasjonen i Norge økt markant. Det er også tett samarbeid mellom den norske og den svenske delen av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Hvorfor ønsker de å marsjere under parolen «Knus homolobbyen»?

Det har ikke kommet frem hvorfor Den nordiske motstandsbevegelsen ønsket å marsjere i nettopp Fredrikstad, men kilder sier til Fredriksstad Blad at det trolig er på grunn av nærheten til Sverige slik at mange demonstranter fra nabolandet skal kunne delta. Uttrykket «homolobbyen» er skapt av grupperinger på den ytterste høyrefløyen for å definere de samfunnsstrukturene som jobber for de homofiles rettigheter.

Hvorfor sa politiet nei til demonstrasjonen før helgen?

Politiet hadde først gitt et muntlig ja til at Den nordiske motstandsbevegelsen skulle får demonstrere under parolen «knus homolobbyen». Likevel ble søknaden til slutt avslått. Politiets hovedargument var at demonstrasjonen ville sørge for så stor risiko for voldelig motstand fra motdemonstranter og at arrangementet ville medføre en uakseptabel risiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander.

For kort tid siden ble det sendt inn en ny søknad om å få demonstrere . Hva vet  om denne søknaden?

Denne gang var det en gruppe som kaller seg for Aksjonsgruppe Ytringsfrihet som søkte om en markering i Gamlebyen på samme dag, altså 29. juli.

Hvem er denne aksjonsgruppa?

Selv om grupperingen går under et annet navn, er det mye som tyder på at det er de samme folkene som står bak. Mannen som står som ansvarlig søker, er Morten Lorentzen fra Moss. Han har ifølge Fredriksstad Blads kilder tette bånd til Den nordiske motstandsbevegelsen, og har deltatt på flere av demonstrasjonene deres. Ifølge Filter Nyheter, som tidligere har omtalt mannen, har Lorentzen, som tidligere het Morten Bakke, vært sentral i nynazistmiljøer i Norge i mer enn 20 år. Ifølge nettstedet var han sentral i Blood & Honour, et internasjonalt nettverk som fungerte som paraplyorganisasjon for ulike «hvit makt»- og nazist-grupperinger. Mossingen skal også ha identifisert seg med den uttalt voldelige fløyen «Combat 18», men er ikke knyttet til voldshendelser. I 2000 skal Bakke ha vært en av talerne på en marsj i Helsingborg der nynazistene hyllet Rudolf Hess.

Hvorfor får ikke Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrere når vi setter ytringsfriheten så sterkt her i landet?

Det er her det blir utfordrende. I grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet står det at alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringen og hvilket emne som helst. Men samtidig kan hatefulle ytringer straffes med fengsel inntil tre år dersom man fremsetter diskriminerende eller hatefulle ytringer overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile eller personer med nedsatt funksjonsevne.

Er ikke en demonstrasjon med parolen «knus homolobbyen» diskriminerende og bør gå under straffelovens paragraf om hatefulle ytringer?

Igjen gjelder det å holde tunga rett i munnen. Parolen «knus homolobbyen» diskriminerer i utgangspunktet ikke homofile, men går mer på de samfunnsstrukturer som jobber for homofiles rettigheter. Hadde demonstrantene gått under parolen «knus homofile» ville det vært enkelt for politiet å anvendt straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer mot en gruppe mennesker. Likevel strides flere jurister og etter hva Fredriksstad Blad erfarer politiet internt om hvorvidt parolen er diskriminerende mot homofile eller om den er innenfor ytringsfrihetens grenser. Så sent som i helgen uttalte jurist og fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter at det er problematisk å si nei til demonstrasjonen.

Hva mener politikerne i Fredrikstad om saken?

Det politiske Fredrikstad har stått samlet om at man ikke ønsker en nazimarsj i byen. I bystyret tidligere i juni ble det enstemmig vedtatt å si nei til at organisasjonen skulle få bruke offentlige plasser i sentrum under demonstrasjonen. Ordfører Jon-Ivar Nygård har også flere ganger uttrykt at han helst hadde sett at politiet kunne nekte marsjen.

Les også: Politiet frykter voldelige motdemonstranter – forbyr nazimarsjen i Fredrikstad

Les også: FB-redaktøren misbruker rollen som vokter av ytringsfrihet ved å henge ut venstresiden

Les også: Snever tankegang bak å hindre meninger man ikke liker