– Holmen-planen kan bli den største kulturmiljø-ødeleggelsen i Fredrikstad på mange tiår.

Slik åpnet byantikvar Vegard Lie sin kritiske kronikk i Fredriksstad Blad om kommunens planer om å åpne opp Veum-bekken fra Trosvikstranda, mellom SG Arkitekter og Båtbua, opp gjennom Holmengata til krysset med Oslogata, i alt 400 meter.

Planene gjør at minst 19 hus må rives langs strekningen. Tirsdag dukket både beboere, politikere, historikere og andre interesserte opp til folkemøtet på Litteraturhuset.

Svært mange av de fremmøtte var interessert i å få et bedre inntrykk av planene på Holmen.

– Planene tar hensyn til bebyggelsen

Til stede var også prosjektleder for Holmenlpanen i Fredrikstad kommune, Halvard Romundset. Han forsøkte å gi tilhørerne et bedre bilde av hva planene faktisk gikk ut på.

– Vi har gjort en omfattende jobb med disse planene, og mener bestemt at løsningen med å åpne kanalen er den beste nå når vi er nødt til å gjøre noe med vann og avløpssystemet i området. Det medfører riving av en del hus, men vi mener samtidig at vi bevarer en rekke bygg som er viktig for områdets særpreg, sa han i sitt innlegg.

Han mener nemlig at planene tar hensyn til bebyggelsen i området.

– For oss har det vært viktig å ta hensyn til balansen mellom bevaring og utvikling. Denne planen er helt i tråd med fremtidsrettet utvikling og området vil samtidig beholde sitt særpreg, sier han.

Bekken renner i dag i en kulvert, en underjordisk gate, fra jernbanen ved Frederik II videregående skole og ut til Glomma. Kulverten er imidlertid i svært dårlig stand, og behovet for en oppgradering av hele VA-systemet haster.

Planene ligger nå til behandling hos reguleringsavdelingen i kommunen og skal etter hvert behandles i planutvalget og til slutt bystyret. Håpet er å starte på arbeidet i 2019.

– Går alt etter planen kan arbeidet ferdigstilles i 2022, fortalte han i sitt innlegg.

Flere uttrykte seg kritisk

Men langt ifra alle er begeistret for planene. Både beboere, byantikvar og historikere har uttrykt seg negative til å fornye deler av Holmen.

– Min jobb er å være en rådgivende part overfor kommunen og politikerne. Jeg mener det må være mulig å se på andre muligheter, der vi bevarer bydelens særpreg og samtidig får oppgradert VA-systemet. Følger vi disse planene kan massive kulturminner gå tapt, sier han.

Han pekte også på at kriteriene for nybygg vil bryte fullstendig med resten av området.

– Jeg er redd mangfoldige Holmen vil forsvinne. Det kommer til å skje dersom planene gjennomføres slik de fremstår i dag, sier han.

Også Fortidsminneforeningen har uttrykt seg skeptisk til at en rekke trehus i bydelen må rives for at planene skal la seg gjennomføre.

– Dette bekymrer oss i Fortidsminneforeningen, som mener at det eksisterende trehusmiljøet har verdier som må videreutvikles, ikke saneres, har foreningen uttrykt.