Høgskolen i Østfold får et masterløft – skal utvikle grønn teknologi i nytt studieprogram

Høgskolen i Østfold lanserer sitt første masterprogram i ingeniørfag.