Etter å ha vært i en lengre prosess for å sikre tilrettelagt utdanning har Birgitte Thorsnes Meyer (25) bestemt seg for å ta en pause fra sosionom-utdanningen ved Høgskolen i Østfold.

– Jeg føler at jeg bare sitter fast i et tungt byråkrati, som gjør at jeg ser det nødvendig å bruke tid på å bli ferdig med saken min, forklarer 25-åringen.

LES OGSÅ: Har dysleksi og ønsket muntlig eksamen – fikk nei av Høgskolen i Østfold

– Forskjell på liv og lære

Thorsnes Meyer sto fram i Fredriksstad Blad med det hun mener er uheldig praksis på Høgskolen i Østfold. Studenten har en sterk grad av dysleksi, som gjør at 25-åringen mener hun bør få muntlig tilrettelegging av eksamen. Noe hun også har fått tidligere ved andre studiesteder med gode eksamensresultater. 

Thorsnes Meyer sier det er forskjell på liv og lære ved Høgskolen i Østfold.

– Jeg mener det er rimelig spesielt at en høgskole som utdanner mennesker som skal jobbe for et inkluderende og mer tilrettelagt arbeidsliv ikke etterlever det som skolen selv lærer bort. Vi får alltid høre i forelesningene at alle har en arbeidsevne og verdi, mens det virker som at høgskolen mener jeg ikke bør bli sosionom, sier hun til Fredriksstad Blad.

Studenten hevder at hun også uoppfordret har fått råd fra skolen til å velge en annen utdanning.

Hun venter fortsatt på at klagesaken skal behandles ferdig. Etter at hun fikk avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen strøk hun. Hun har tidligere fått karakteren A med tilrettelegging i et annet studieløp.

– Er det virkelig nødvendig å ta permisjon fra studiene?

– For meg blir det nødvendig. Hele saken tar for mye av fokuset mitt bort fra selve studiene. Jeg har et klart mål om å starte igjen neste høst og fullføre, sier Meyer, som håper at utfallet av saken hennes fører til en endring av praksis ved høgskolen.

– Jeg bare håper at når saken min er ferdig behandlet så vil skolen sørge for nye rutiner, som også vil gjøre det enklere for meg og andre med dysleksi å fullføre studiene. Jeg vurderer også å ta et ekstra studieår for å gjøre gjennomføringen enklere, sier hun.

LES OGSÅ: Mistenker forskningsjuks på Høgskolen

– Alle tilpasninger vurderes

 

Beth Linde er studiedirektør og svarer på vegne av Høgskolen i Østfold i en epost. Hun forteller at saken til Thorsnes Meyer vil bli behandlet i klagenemnda 1. februar, men at skolen av prinsipp ikke vil kommentere enkeltsaker.

– Burde ikke en skole som utdanner mennesker til å skape inkluderende rutiner i arbeidslivet også etterstrebe tilrettelegging ved eget studiested?

– Det er viktig for oss å understreke at vi alltid etterstreber å tilrettelegge for studenter med spesielle behov. Dette behovet har endret seg over tid, og det gis mer tilrettelegging nå enn tidligere, skriver Linde.

Linde viser til at det ofte gis ekstra tid til gjennomføring av eksamen, bruk av PC med retteprogram og andre hjelpemidler som muntlig eksamen når det er mulighet for det.

– Alle tilpasninger vurderes opp mot det aktuelle studiet en student går ved. Noen ganger er egenarten ved studiet slik at ikke alle tilpasninger kan benyttes fordi man skal sikre det faglige utbyttet ved studiet. Her kan det være nasjonale rammeplaner som styrer disse faglige kriteriene, mener hun.

– Hva tenker dere om at en HIOF-student føler at hun må ta permisjon fordi hun opplever høgskolen som lite fleksibel?

– Vi synes generelt sett det er leit når våre studenter ikke er fornøyde. Derfor et det viktig for oss å behandle alle saker på best mulig måte, uten at det går på bekostning av de rammene som vi er bundet av, sier hun.

– Er det normalt at høgskolen gir råd til studenter om å velge seg et annet yrke enn de utdanner seg til?

– Med tanke på behandling av tilrettelegginger og eventuell videre klagebehandling er ikke karriereråd en del av dette. Men på generelt grunnlag er det helt vanlig at studenter får veiledning om karriere underveis i et studium, dersom de ønsker det, svarer studiedirektøren.