Historisk streng narkostraff

Dømt 48-åringen har sittet varetektsfengslet helt siden han ble pågrepet på sensommeren 2006. Nå går han rett over på soning av 14 års fengsel. Her fotografert under soningen av den forrige narkodommen i Ila landsfengsel. Arkivfoto: Jon Terje H. Hansen, Dagbladet

Dømt 48-åringen har sittet varetektsfengslet helt siden han ble pågrepet på sensommeren 2006. Nå går han rett over på soning av 14 års fengsel. Her fotografert under soningen av den forrige narkodommen i Ila landsfengsel. Arkivfoto: Jon Terje H. Hansen, Dagbladet

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Denne 48-åringen – opprinnelig fra Alta – har vært hovedmann i historiens største narkotikasak i Fredrikstad-distriktet, fastslår retten.

DEL

Nå er han dømt til 14 års fengsel, etter at Borgarting lagmannsrett har funnet ham skyldig i befatning med hele 30 kilo amfetamin og 3,5 kilo hasj.

Fra flydropp til fat boy

Den opprinnelige altaværingen slapp ut fra sin forrige lange narkodom så sent som i 2004. Da hadde han sonet to tredeler av en straff på 15 års fengsel etter den såkalte flydroppsaken fra Sørlandet.
Deretter flyttet han til Fredrikstad og giftet seg. Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før politiet begynte å fatte mistanke om at han igjen kunne være involvert i alvorlig narkotikakriminalitet.
48-åringen hadde et pengeforbruk som langt oversteg hans legale inntektsnivå – og ble blant annet observert kjørende rundt på en Harley Davidson Fat boy til en verdi av 350.000 kroner.

Nektet alt

Etter en tids spaning og telefonavlytting på sentrale aktører, bestemte politiet seg for å gå inn med full tyngde i etterforskningen i august 2006. Det skjedde gjennom "Operasjon fat boy".
Det ga full klaff: I løpet av noen dager ble det avdekket en omsetningskanal som hadde sent amfetamin og hasj fra Fredrikstad til Overhalla i Midt-Norge, hvoretter stoffet igjen hadde blitt sent nordover til Tromsø og Hammerfest.
48-åringen var aldri direkte i befatning med narkotikapartiene, og har helt siden han ble pågrepet benektet for å ha noe med den voldsomme saken å gjøre. Retten har likevel funnet det uomtvistelig at han er den reelle bakmannen og organisatoren.
14 års fengsel som han nå er dømt til i ankesaken, er identisk med straffeutmålingen fra Fredrikstad i fjor høst. I dommen er det innbakt en resttid fra flydroppsaken på fem års fengsel.

Nådde ikke frem

En 30-åring fra Fredrikstad har vært et sentralt vitne mot 48-åringen. Han er selv funnet skyldig i å ha hatt befatning med de totalt 30 kiloene med amfetamin, og har ikke nådd frem med sin anke i lagmannsretten.
Han er dømt til sju års fengsel, som er identisk med straffen fra tingretten.
Tredjemann av de totalt sju involverte som anket – en 37-åring som fungerte som transittmottak i Overhalla – har derimot fått redusert sin straff fra sjuår år til fem og et halvt års fengsel.

Elendig stoff

Det eneste lyspunktet for hovedmannen er at den beslaglagte stoffet var av så elendig kvalitet at det har fått direkte innvirkning på straffeutmålingen.
Mens styrkegraden på amfetamin vanligvis ligger på 35-40 prosent, var deler av beslagene i Fat boy-saken helt nede i sju prosent.
Mannen som skulle motta det for salg i Tromsø har beskrevet det som "ren cellulose".
Borgarting lagmannsrett har lagt til grunn at et så stort avvik fra normal styrkegrad er et formildende moment i straffeutmålingen.

Artikkeltags