Disse hytteområdene har Hvalers høyeste eiendomsskatt

Tisler: Denne vesle øygruppa ytterst på Hvaler med noen få hytter har topp eiendomsskatt.

Tisler: Denne vesle øygruppa ytterst på Hvaler med noen få hytter har topp eiendomsskatt.

Artikkelen er over 2 år gammel

Søndre Sandøy, Nordre Sandøy, Herføl, Lauer og Tisler har Hvalers høyeste eiendomsskatt.

DEL

Etter henvendelse fra en  privatperson har kommunejurist Einar G Nilsen skrevet en helt fersk redegjørelse  om  eiendomsskatten for hytter på Hvaler i sommer.

- Utgangspunktet er at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet eiendommen kan selges  for i markedet under vanlige salgsforhold, sier Nilsen.

På Hvaler settes taksten sammen av to elementer.  Det ene elementet er bygningens verdi, det andre er verdien av tomten.

  - For bygningens verdi har skattetakstnemnda tabeller som brukes  med forskjellige kvadratmterpriser.  For tomten er det en tabell over veiledende strøkspriser avhengig av geografisk plassering. Tabellen går fra 400.000 kroner  per mål i skogsterreng til tre millioner kroner per mål i de dyreste områdene, skriver  Nilsen i redegjørelsen.

Lauer: Dette stedet  ligger rett utenfor Skjærhalden,  men du må bruke rutebåt eller egen båt for å komme dit.

Lauer: Dette stedet ligger rett utenfor Skjærhalden, men du må bruke rutebåt eller egen båt for å komme dit.

 På spørsmål fra FB  opplyser Nilsen at  høyeste tomteverdi på tre millioner kroner er på Herføl, Lauer, Nordre og Søndre Sandøy og Tisler.

Nilsen understreker at de veiledende strøksprisene  bare er et utgangspunkt, og at det skal vurderes en korreksjon før den endelige tomteverdien settes:

- Fradrag og tillegg skal gis for  mindre og større  tomter og kvaliteter som  sol- og utsiktsforhold, nærhet til senterområder og generelle kvaliteter  ved beliggenheten, skriver  Nilsen.

Eiendomsskattelistene legges årlig ut til offentlig ettersyn, sist gang våren 2017.  Det er anledning til å klage hvert år.

 Hvaler kommune tar inn omkring 35 millioner kroner i året på eiendomsskatt for hus og hytter.   

Artikkeltags