Innbyggere som har betalt regninger med nye satser for hjemmehjelp i 2017 får tilbakebetalt penger. Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold opplyste i formannskapet at kommunen vil tilbakebetale pengene for prisøkningen fra nyttår.

Les også: Prisen for praktisk bistand økte med over hundre prosent

Fikk drastisk økning

Hanna Lindberg og moren Gerd Lindberg konstaterte denne uken at prisen for bistand fra kommunen hadde økt drastisk. Prisøkningen for hjemmehjelp varierer ut fra inntekten. Noen har fått svært høye prishopp, på over 100 prosent.

– Jeg har snakket med kemneren i dag og bedt om at alle egeninnbetalingene for alle gruppene blir fryst inntil vi får lagt frem en sak for politisk behandling med full vurdering, sa Grønvold til formannskapet. Det blir lagt frem et nytt forslag for helse- og velferdsutvalget.

Trolig endring i august

Politikerne skal gjøre en ny vurdering av prisene. Endringene kommer neppe før i august. Inntil da gjelder 2016-satsene.

Det skal sendes nye regninger til de aktuelle brukerne. Alle brukere av praktisk bistand og trygghetsalarmer skal få informasjon om beslutningen og det pågående arbeidet med å gjennomgå betalingssatsene.

Også trygghetsalarmer

Grønvold opplyste også at innføringen av nye satser for trygghetsalarmer også blir utsatt. Satsene skal vurderes på nytt.

– Vi satser på å legge frem saken på nytt i mai/juni. Inntil da har jeg bedt kemneren om at brukerne må få nye regninger for januar, februar og mars. De som allerede har betalt de nye, høyere satsene, vil få godskrevet det de har betalt for mye over 2016-satsene, sa Grønvold.

Brukerne ble ikke varslet om prisøkningene på forhånd.

Beklaget prishopp

I onsdagens helse- og velferdsutvalg beklaget hun at det hadde gått litt fort i svingene da bystyret vedtok nye satser for brukerbetaling for praktisk arbeid. Det samme gjorde hun i torsdagens formannskap:

– Vi underkommuniserte størrelsen på endringene.