Ny SMS-undersøkelse skal kartlegge din og min helse

En av de nærmeste dagene vil du kanskje motta en SMS hvor du bli bedt om å svare på en spørreundesøkelse om helse og sykdom.