Nå kan Fredrikstad få et helt nytt tilbud for psykisk syke

Fontenehus tilbyr arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer og sliter med å komme seg i jobb. Nå skal det etableres i Fredrikstad.