Hans er lettet etter politikermøte – psykiatriske brukere får fortsatt tilbud

Selv om dagsenteret U3 forsvinner, blir det fortsatt aktivitetstilbud for brukere med psykiske helseproblemer.