Helse og velferd: Ligger an til en smell på 80-100 millioner

Behovene for kommunens helse- og velferdstjenester bare fortsetter å løpe fra budsjettet som er bestemt for 2019. Nå ligger det an til et merforbruk på mellom 80 og 100 millioner kroner.