Helse og velferd har sprengt budsjettet – ligger an til et merforbruk på 60-70 millioner kroner

Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad har gått på en real økonomisk smell i årets sju første måneder.