Gå til sidens hovedinnhold

Disse frivillige skal dele på over ti millioner kroner

Artikkelen er over 3 år gammel

Denne uka ble nesten 10,5 millioner kroner delt ut fra kommunen til helse- og velferdstiltak i regi av frivillige. Her ser du hvem som fikk penger.

Det var onsdag at helse- og velferdsutvalget møttes for å fordele årets tilskudd til foreninger og stiftelser som driver med helse- og velferdstiltak.

32 søknader om 18 millioner kroner

Totalt er det kommet inn 32 søknader om å få til sammen drøye 18,4 millioner kroner. Siden politikerne har temmelig nøyaktig 10.490.000 kroner til fordeling, sier det seg selv at ikke alle får – og at de som får, ikke får like mye som de har bedt om.

Bare tre prosjekter ble avvist med null støtte: Organisasjonen DeVikti har søkt om støtte til prosjektseminar for ansatte med tema senskader etter overgrep. Rådmannen mener dette er et tiltak som utdannings- og oppvekstseksjonen ikke har meldt at det er behov for. Det pekes også på at det finnes nasjonale kompetanseprogram på området.

Østfold bedriftsidrettskrets har også søkt om støtte til to prosjekter rådmannen (med støtte fra utvalgsleder) foreslår å prioritere vekk. Det ene er et lavterskelprosjekt innen bowls. Ifølge rådmannen er dette tilbud som allerede frivilligsentralene har. Kretsen har også søkt om penger til et turkampanjeprosjekt. Dette har rett og slett ikke rådmannen funnet rom for.

Foreslår at disse får:

Ellers foreslår rådmann og utvalgsleder at følgende får støtte til drift og prosjekter:

AOF Daghøyskolen:                                     2.220.000 kroner (til drift)

Kirkens Bymisjon Østfold:                             1.450.000 kroner (drift)

Blå Kors:                                                      1.000.000 kroner (drift Varmestua pluss prosjekt)

Home-Start Familiekontakten:                         900.000 kroner (drift)

Frivilligsentralene i Fredrikstad:                         845.000 kroner (drift sentral i sentrum)

Frivilligsentralene i Fredrikstad:                         580.000 kroner (drift sentral vest)

Frivilligsentralene i Fredrikstad:                         580.000 kroner (drift sentral øst)

Blå Kors:                                                         400.000 kroner (drift Plankebyen frivilligsentral)

Mental Helse Fredrikstad:                                 330.000 kroner (drift)

Frivilligsentralene i Fredrikstad:                          320.000 kroner (drift «friske eldre»)

Fredrikstad Idrettsråd:                                     300.000 kroner (prosjekt samarbeid idrett skole)

Kulturhuset EKKO:                                           240.000 kroner (drift)

Fredrikstad Idrettsråd:                                     225.000 kroner (drift)

Blå Kors:                                                          175.000 kroner (drift av Barnas stasjon)

GatemagaZinet:                                               127.000 kroner (drift)

Østfold Røde Kors:                                          115.000 kroner (drift nettverkstilbud)

Fredrikstad Idrettsråd:                                     100.000 kroner (prosjekt økonomisk inkludering)

Fredrikstad Idrettsråd:                                        80.000 kroner (prosjekt aktiv fritid)

Kirkens SOS Østfold:                                           80.000 kroner (drift)

FFK:                                                                    90.000 kroner (drift av gatelaget)

Østfold bedriftsidrettskrets:                                 70.000 kroner (drift Aktiv på dagtid)

Landsforeningen for pårørende – psykisk helse:    70.000 kroner (drift, prosjektgrupper og kurs)

Internasjonalt Kultursenter Østfold:                     68.000 kroner (støtte til husleie)

Skeiv Ungdom Østfold:                                        50.000 kroner (drift og møtested)

Stiftelsen Amathea:                                              50.000 kroner (drift og tiltak – svangerskap og abort)

Nasjonalforeningen i Fredrikstad demensforening:25.000 kroner (drift og møteplasser)

Disse fikk altså nei:

DeVikti (prosjektseminar for ansatte om senskader etter overgrep)

Østfold bedriftsidrettskrets (prosjekt lavterskel bowls)

Østfold bedriftsidrettskrets (prosjekt turkampanje)

Kommentarer til denne saken