Kommuneansatte tjener ned til 67 kroner timen

Fredrikstad er én av mange kommuner som har lagt seg på minstelønn for avlastere. Nyansatte som hjelper barnevernsbarn, tilbys 67 kroner timen. Andre avlastere får 83 kroner timen.