Fylkespolitikerne: Skrotet det meste av fylkeskommunens Hankøsundet-protest

Fylkesutvalget valgte å kaste på båten det meste av innsigelsen fylkesrådmannen har levert mot Hankøsundet-planene. Politikerflertallet vil isteden finne løsninger for at planene kan gjennomføres.