Kommunen sa ja til å la en hytteeier legge ut ny flytebrygge, men glemte å spørre Fiskeridirektoratet ...

Hytteeier fikk ja til flytebrygge på Hankø etter en saksbehandlingsfeil i kommunen – men tillatelsen blir stående.